1. สอนสด โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเพื่อติวสอบโดยตรงและเนื้อหาที่เข้มข้น
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้คะแนนสอบสูงๆ
2. บรรยากาศ การเรียนที่เป็นกันเองและมีดีไซน์ของห้องเรียนที่ทันสมัยและน่าเรียน
3. ได้รับการดูแล จากเจ้าหน้าที่ ที่รักภาษาและคอยให้คำปรึกษาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี
4. มีโอกาสได้ใช้ภาษา อย่างต่อเนื่องภายในโซนที่ต้องสนทนากันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
5. จำนวนผู้เรียนต่อห้องไม่มาก ทำให้อาจารย์สามารถดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
6.  มี Listening Center ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการฟังให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
7.  มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลายพร้อมให้บริการฟรี เช่น
   - ฟรี Internet Cafe’
   - ฟรี True Wifi
   - บริการให้คำปรึกษาฟรี โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง
   - สวนลอยฟ้าสำหรับนั่งอ่านหนังสือและพักผ่อน
   - บริการหนังสือให้ยืมเกี่ยวกับการติวสอบจากหลากหลายสำนักพิมพ์
8.  ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยโรงเรียนที่หลากหลายเช่น
   - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
   - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
   - ศูนย์ติวสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
   - ศูนย์อบรมหลักสูตรการเป็น แอร์ฯ/สจ๊วต
9. Boston Bright Tutoring & Certification Center เป็นทั้งศูนย์ติวสอบและศูนย์รับลงทะเบียนสอบ IELTS
อย่างเป็นทางการ หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรของทางศูนย์แล้ว ผู้เรียนสามารถสมัครสอบ IELTS ผ่านทาง
Boston Bright ได้ทันที
10. สะดวกในการเดินทาง เพราะศูนย์ติวสอบของเราตั้งอยู่ใกล้กับ:
   - สถานีรถไฟฟ้า BTS-ศาลาแดง
   - สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT-สีลม
   - จุดรับ/ส่งผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถตู้
   - รถเมล์
   - รถเมล์ BRT
   - ท่าเรือสาธร (ต่อด้วย BTS อีก 3 สถานี)
11. ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ อันดับต้นๆของประเทศไทยและรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกที่
หลากหลายเพื่อให้การเดินทางของคุณเกิดประโยชน์มากที่สุด อาทิเช่น
   - แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ภาษา วิชาการ วิชาชีพเฉพาะทาง ศิลปะการแสดง และ
การอบรมเชิงธุรกิจด้านต่างๆอีกมากมาย
   - แหล่งการให้บริการด้านต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า ธนาคาร ร้านอาหาร โรงแรม
ฟิตเนส สวนสาธารณะ และแหล่งบันเทิงด้านต่างๆอีกมากมาย